Εικόνες από δράσεις ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του Δάσους Συγγρού.