Συλλογή εικόνων για τον αγώνα ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου Ποταμού.