Μια κλασσική όσο κι αιρετική εκπομπή, γιατί…
“Αν μας ορίζει κάτι εξαρχής σε αυτό τον κόσμο, είναι το ενάντια…”.
Όλα τα υπόλοιπα στον αέρα των Ραδιοφραγμάτων.
Παραμείνατε άγριοι κι ελεύθεροι, με αγάπη και οργή.