Συλλογή εικόνων ενάντια στις εξορύξεις στην Ήπειρο.