Κανέλλος & Λουκάνικος στην Ελλάδα, Negro MataPacos στη Χιλή. Σκυλοσύντροφοι αγωνιστές.