Από τις 10 του Μάρτη το 2010 μέχρι αυτή του 2021, Παρών.