Φωτογραφίες (2020-2021) από δράσεις και παρεμβάσεις αυτοργανωμένων οπαδών διαφόρων ομάδων σε σχέση με πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.