Αφίσες για την αποσυμφόρηση των φυλακών ως μέρος του ευρύτερου αγώνα κατά την εποχή του Covid-19.