Στη Βραζιλία του Μπολσονάρου κάποια συντρόφια δίνουν μεγάλη μάχη για την επιβίωση και τη στήριξη των από τα κάτω, τη ζωή και την ελευθερία. Λάβαμε και παραθέτουμε το κάλεσμα της καμπάνιας οικονομικής ενίσχυσης για την κατάληψη Kasa Invisível, στην κοινότητα Belo Horizonte.

Βίντεο αυτο-παρουσίασης/καμπάνιας

Για την οικονομική ενίσχυση μέσω PayPal

Επικοινωνία: kasainvisivel@gmail.com


Κι εδώ, όλο το κάλεσμα: Belo Horizonte (Brazil): For Squat Kasa Invisível, keep your support, we’re almost there!


Για τις καταλήψεις και την αντίσταση! Αλληλεγγύη!