ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μια σειρά από αφίσες για την ατομική και συλλογική αυτοπροστασία. Αφορούν τη σωματική ακεραιότητα, την ασφάλεια στις επικοινωνίες αλλά και τρόπους αντιμετώπισης των μέσων καταστολής. Οδηγίες για Πορείες από το Συντονιστικό Κατάληψης Σ.Φ. Φυσικού (κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο) Επιπρόσθετες Εφαρμογές Jitsi (για διαδικτυακές συναντήσεις) CryptPad (για διαμοιρασμό/ανταλλαγή αρχείων)