ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Η παρούσα καμπάνια έχει ολοκληρωθεί και το σύνολο του υλικού που απομένει, διατίθεται προς ενίσχυση των Ραδιοφραγμάτων. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ/ΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ/ΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ. ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ, ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΦΥΛΑΚΗΣ.